Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu
Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarıyla satılması zorunludur. “Yönetmelik madde:5”
Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değiştirilen yedek parçalar için, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenme zorunluluğu aranmaz.
1)        Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
2)        Kağıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
3)        Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
4)        Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
5)        Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,
6)        Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,
7)        El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
8)        Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;
a)       Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi  ürünler
b)       Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler
c)       Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
d)       Temizlik maddeleri,
e)       Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda  da  hazırlanabilir.  
 
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 

Tanıtma ve kullanma kılavuzu müşteriniz açısından ürünlerinizin kullanım el kitabıdır. Firmanızın kalitesi ve satış sonrası desteğini ifade eden bu belgede olması gereken asgari bilgiler aşağıdadır.

1)        İmalatçı veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,
2)        Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,
3)        Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
4)        Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,
5)        Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
6)        Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
7)        Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
8)        Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
9)        Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına  ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,
10)    Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
11)    Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya   çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,
12)    İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, faks ve e-mail vb.)
13)    “CE” işareti (varsa) ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon, faks ve e-mail vb.)

Konu ile ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak için  bizimle irtibata geçiniz.